Hızlı Randevu-0 372 253 68 41 - GSM: 0 532 490 52 12 Op. Dr. Hasan Çağlar GÜROL - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Akupunkturist

Çocuklarda Dikkat Eksikliği – Hiperaktive Bozukluğu(DEHB) (ADHD)

DEHB çocuktaki en sık nöro davranışsal bozukluktur (% 4-12). Dikkatsizlik, motor aşırı aktivite ve huzursuzluk ile karakterizedir. Çocuklarda düşük okul başarısı, aile üyeleri ve akranları ile ilişkilerde sorun yaşaması tipik bulgulardır. Etyolojisinde genetik ve çevresel faktörler mevcuttur.

Bu çocuklarda hem morfolojik, hem de işlevsel beyin farklılıkları vardır. Korpus kallosum, bazal ganglid ve frontal lobların büyüklüğünde azalma ve frontal-striatal dopamin yollarında hipoperfüzyon vardır.

 

Tedavide stimulanlar en etkili ilaçlar (en sık MPH ve türevleri) olarak kabul edilir ve dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi çekirdek belirtileri azaltmada etkilidir. Ancak okuma becerileri, akademik başarıyı ya da anti-sosyal davranışları iyileştirme olasılıkları düşüktür.

——————————————————————————-

ÇOCUKLARDA SINAV VE OKUL BAŞARISI

Akupunktur, çocuklardaki birçok hastalıkta güvenli ve etkin tedavi sağlayan bir yöntemdir. Akupunktur, çocuklardaki primer şikayetleri düzeltmesinin yanı sıra, mental fonksiyonları olumlu yönde etkilediği için okul başarısı üzerine de olumlu katkılar sağlamaktadır. Çeşitli çalışmalar da, akupunkturun bellek ve öğrenme yetisinde olumlu yönde değişikliklere neden olduğunu ortaya koymuştur.

Fonksiyonel MR (MRI) çalışması sonucunda orta derecede kavrama sorunu olan hastalarda akupunktur uygulaması sonrası, hafıza ve kavrama ile ilgili olan beynin temporal ve frontal loblarındaki beyin aktivitelerinde artış saptanmıştır (Mani

  1. Physiol Behav 2009, Yu JC. Physiol Behav 2005, Feng SF. Nevrosci  Lett 2010, jing XH. Nevrosci Lett 2008).

Akupunkturun DEHB’de okul başarısını artırması 1- Dopominerjik 2- Seratoninerjik 3- Nörotropik maddeler üzerinden olmaktadır.

 

  1. Akupunktur dopamin düzeyleri üzerine etkilidir. Serebral iskemi sonucu deneysel demans oluşturulan sıçanlarda Du 20 noktasına uygulanan akupunkturun, serebral korteks ve hipokampüs bölgelerinde dopamin artışına neden olduğu ve beyin atrofisinin düzeyini azalttığı gösterilmiştir (Chin Min Chuang American Journal of Chinese Medicine 2007).
  2. Klinik olarak ise akupunkturun limbik yapıların küçülmesini önleyici etkisi, algılama kapasitesini geliştirmektedir. Bu etkinin ortaya çıkmasında seratoninerjik yolağın önemli bir işlevi olabileceği ileri sürülmektedir. Akupunktur, seratonin düzeyini artırdığı için bu yolla da öğrenme ve algılama işlevlerine olumlu katkı sağlıyor olabilir (JG dos Santos Nevrox, Lett 2005, JM Brezun Hippocampüs 2000).
  3. akupunkturun öğrenme ve bellek fonksiyonlarını regüle edici etkisinde, nörotropik maddelerin de rolü olabilir. Çalışmalar göstermiştir ki, akupunktur nörotropik maddeler üzerine etkilidir. Sosyal olarak izole edilip öğrenme kapasiteleri azalmış olan sıçanlar iki gruba ayrılmış ve akupunktur uygulanan sıçanların strese dayanıklılıklarının ve öğrenme becerilerinin arttığı, belleklerinin de olumlu yönde etkilendiği saptanmıştır (Chen J. Nevroscience Res 2007, Yu SJ Nevroscience Lett. 2002, Luigi Mani Physiology&Behavior 2009).

Sonuç olarak tüm araştırma ve gözlemlerin ışığında, akupunkturun konsantrasyonu artırarak ve belleği olumlu yönde etkileyerek okul başarısına olumlu katkısı olduğunu söyleyebiliriz.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Kore’de yapılan çalışmalarda, aynı okul başarısı geçmişine, aynı sosyoekonomik seviyelere, aynı imkanlara sahip iki öğrenci grubunun biri eskiden olduğu gibi çalışmasına devam ederek, diğer grup ise akupunktur ve hipnotik telkin ile çalışmaları desteklenerek son 1 yıl sınava hazırlanmışlardır. Akupunktur ve hipnotik telkin ile çalışmaları desteklenen grup % 5 ile % 10 arası daha iyi sınav başarısı elde etmiştir.

Merkezimizde bu konuda destek verilmektedir. Öğrencinin stres ve konsantrasyon seviyesine göre ilk görüşme sonrası seans aralıkları ayarlanmaktadır.

Çocuklarda Dikkat Eksikliği – Hiperaktive Bozukluğu(DEHB) (ADHD)