Hızlı Randevu-0 372 253 68 41 - GSM: 0 532 490 52 12 Op. Dr. Hasan Çağlar GÜROL - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Akupunkturist

BEAT Light Rent Teknolojisi

BEAT Light Rent Teknolojisi Tedavilerimize Destek Oluyor!

PROTONLARIN TİTREŞİMİ

Evrenin büyük bir kısmı gibi, insan bedeni de %99 oranında sürekli olarak titreşen (oscillating) nötron ve protonlardan meydana gelmiştir. İlgili Proton titreşimleri (proton vibrations) hücrelerin biyolojik süreçlerinin harmonizasyonu sürecinden sorumlu olmalarının yanı sıra egzojen (external-dış) birtakım çevresel ve endojen (iç) faktörlere karşı son derece hassastırlar. İnsan bedeni devamlı bir adaptasyon süreci içerisindedir. İç ve dış birtakım bio-enformatik değişim ve etkilere karşı devamlı olarak kendi kendini regüle etme ve adapte olma çabası içerisindedir.

B.E.A.T. LIGHT RENT TEKNOLOJİSİ

B.E.A.T. Light Rent, bedeninizin kendi kendini regüle etme iyileştirme kapasitesini istediğiniz yerde ve zamanda uyararak iyileşme ve regülasyon sürecine katkıda bulunmanıza yardımcı olur.

B.E.A.T. Light Rent, bedenimizin kendi kendini iyileştirme (self-repair) kapasitesini artırarak organizmada blokaja neden olan etkileri minimize eder. Light RENT, frekans modülasyon sistemi ile kırmızı ışığın ve infrared (kızıl ötesi) dalgaların düzenleyici ve regüle edici etkilerini harmanlayarak proton düzeyinde bir uyarımda bulunur.

Güneş ışığı yeryüzündeki yaşamın idame ettirebilmesi için tüm canlılar için gereklidir. Güneş ışığı hücre içerisine nüfuz edebilen yegane ışıktır. Güneş ışığı diğer ışıklarda olmayan ve arzu edilen tüm spektral frekansları içerir.

Önemli olan doğru “Kırmızı ışık ve Kızılötesi Işın (Infrared)” kombinasyonudur. Bu nedenledir ki güneş ışığı hücrelerimize 1 saat gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde dahi inanılmaz bir enerjisel uyarımda bulunur.

Bir saat güneş ışığına maruz kalmak hücre içerisindeki Mitokondrinin yüksek oranda enerji iletmesine neden olur. Mitokondri hücre içerisinde bulunur ve hücre için gerekli olan ve ihtiyacımız olan enerjiyi (AdenoTriPhospate – ATP) üretirler. Enerji, Sitrik asit döngüsü içerisinde (Citric Acid Cycle) bir dizi kompleks biyokimyasal reaksiyon neticesinde üretilir. Peki gerçekte olan nedir? Güneş ışığı spektrumu bir çok farklı rengi içerir ancak bunların içerisinde hücrelerimiz için en önemli olanı kırmızı ışık ve kızılötesi ışındır. Kırmızı ışık (645 nm) hücre komünikasyon kanallarını ve yapısını açarak kızılötesi ışının (840 nm) hücre içine nüfuz etmesine ve Mitokondri içerisinde enerjetik sentezin oluşmasına sebep olur. İçerisinde dahi inanılmaz bir enerjisel uyarımda bulunur.

Kullandığı teknoloji yukarıda anlatılan BEAT LIGHT, immün sistemi destekleyerek, kaliteli bir uyku sağlamak, kas kemik iyileşmelerini desteklemek, baş ağrılarını yok etmek, enerji dengelerini sağlamak, öğrenme ve konsantrasyon artışı desteği, alerji tedavileri, ağrı tedavileri, bakteriyel enfeksiyonu dengelemek, oksijenizasyon artışı, iltihap baskılama, yara iyileşmesini artırma gibi pek çok konuda tedavilerimize destek olmaktadır.

CANLI KAN KARANLIK ALAN MİKROSKOP ANALİZİ – DARKFIELD DF MICROSCOPY

Kan beden sağlığını yansıtır!

Kan, plazma denen sarı sıvı bölüm ile hücre elementlerinin süspansiyonundan (alyuvarlar ve kan pulcukları) ibaret olan canlı bir dokudur. Kan, oksijen ve besleyici maddelerin tüm hücrelere ulaşımının sağlanması, birtakım biyokimyasal süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan metabolik artıkların ve atıkların arındırılması, bağışıklık reaksiyonlarının oluşumunda rol alma, bedenin iç bütünlüğünün devamlılığının sağlanması gibi insan açısından hayati önem taşıyan birçok fonksiyonu yerine getirmektedir.

Bedende meydana gelen uzun süreli bir takım dengesizlikler kaçınılmaz olarak bir takım hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bu sebepten ötürü, bedenin bir aynası olması açısından bir damla kan alınıp canlı kan analizi olarak gerçekleştirilmek kaydıyla kişilerin sağlık durumları homeostazın bozulmuş olup olması durumunda gelecekteki ortaya çıkabilecek olası riskler hakkında çok önemli bilgileri elde edilebilir.

Canlı Kan Damlası Örneğinin Mikroskobik Analizi

  1. Canlı, fiks edilmemiş ve boyanmamış kan örneğinin mikroskop ile teknik açıdan incelenmesi metodu çok eski tarihlere uzanan bir tarihsel gelişimi vardır. 1901 yılından sonra lues (sifilis) bu metodla diyagnostik açıdan incelenmiş ve analiz edilen kanda spiroketlerin varlığı tespit edilmiştir. Vücudun metabolik dengesinin tespitini mümkün kılan ve beslenmenin doğru olup olmadığına dair dolaylı yoldan bilgi veren bu diyagnostik metoda ilgi son 30 yılda oldukça artmıştırç
  2. İlgili metot, bir damla kanın mikroskobik açıdan incelenmesine dayanmaktadır. Kan içerisinde bulunan bir takım hücrelerin ve kan içeriğinin inceleme/analiz sırasında canlı olması gerektiğinden, bu incelemenin örnek alındıktan sonra en geç 20 dakika içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı örnek kurumaya karşı korunabilirse kan ‘canlı’ kalacak ve geleneksel analitik metotlar sayesinde diğer metotlarla görülemeyen bir takım hücreler ve organizmalar canlı olarak gözlenecek ve kan plazmasını incelememiz mümkün olacaktır. Karanlık alan tekniği sayesinde örneğin projeksiyonu ayrıntılı biçimde ve yüksek çözünürlükte gerçekleştirilebilmektedir.

Kan örneğinin görüntüsünün mikroskoptan bilgisayar monitörüne aktarılması, mikro kamera aracılığıyla yapılmaktadır. Bu sayede analitik analiz yapan kişinin yanı sıra kan örneği incelenen kişi de kendi kanını görebilme imkanına sahip olur.

Kan, iç organlarımızda meydana gelen ve normal şartlar altında farkında olmadığımız bir takım metabolik olayları görmemiz açısından mükemmel bir fırsattır. Bu durum, şimdiye kadar bilinmeyen ve sır olarak kabul edilen ‘mikro kozmolojik’ dünyanın sırlarını bize açmasına benzer. Görsel etki, bir takım süreç ve dengesizliklerin sözlerle ifade edilmesinden çok daha etkili bir yöntemdir. Analize konu olan kişilerin sağlık ve beslenme alışkanlıkları ve hayat tarzlarının değiştirilmesinin sağlıkları üzerindeki etkisi ile ilgili önerilerde bulunmak çok önem arz eder.

Görselliğin Gücü

Bağışıklık sisteminin zayıflaması, vitamin ve mineral ve protein eksiklikleri, serbest radikallerin metabolik etkileri sonucunda meydana gelen zayıflık, güçsüzlük ve halsizlik, karaciğer ve dalak bozuklukları-geleneksel diyagnostik metotlardan aylar veya yıllar öncesinden tespit edilebilir. Bundan dolayı, kanı incelenen kişinin şu ana kadar alışılagelen hayat tarzı ve beslenme alışkanlıkları konusunda bir takım değişikliklerin yapılmasına yönelik yönlendirilmesi ve her şeyden önce uygun besin destek ürünlerinin tüketilmesine yönelik bilgilendirilmesi gerekir. Bu şekilde, sağlığımızı tehdit eden bir takım hastalık durumlarının ortaya çıkması riski önemli ölçüde azaltılacaktır. Canlı kan damla analizi birkaç hafta veya birkaç ayda tekrarlanması gereken bir prosedürdür. İlgili analiz sonuçlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ortaya çıkabilecek bir takım sağlık sorunlarının gözlemlenebilmesine ve gerekli müdahalelere olanak sağlar. Bir takım pozitif etkiler ise sağlık profesyonelinin önerilerine uyduğumuz takdirde ve yaşam tarzımızı değiştirmeye başladığımızda ortaya çıkacaktır.